Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

 

Zakopane: ZP 1/2015 - Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem
  data zamieszczenia: 15.05.2015

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem, ul. Łukaszówki 4a, 34-500 Zakopane

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Warunki zamówienia

Załączniki- druk oferty i oświadczenie


informacja do oferentów-zamieszczono 18.05.2015

pytania i odpowiedź zamawiającego-zamieszczono 18.05.2015

pytanie i odpowiedź zamawiającego-zamieszczono 19.05.2015

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej-zamieszczono 26.05.2015