Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem- ZP/1/2016

 

Zakopane: ZP 1/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem
  data zamieszczenia: 21.09.2016

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2016r. godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem, ul. Łukaszówki 4a, 34-500 Zakopane

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Warunki zamówienia

Załączniki: druk oferty i oświadczenie

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej-zamieszczono 29.09.2016