Zapytanie ofertowe na dostawę prenumeraty na 2017 rok dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem ZP/2/2016

Zakopane: ZP 2/2016 - Zapytanie ofertowe na dostawę prenumeraty prasy na 2017 rok dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem
  data zamieszczenia: 13.12.2016

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2016r. godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem, ul. Łukaszówki 4a, 34-500 Zakopane

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe-zamieszczono 13.12.2016

Warunki zamówienia-zamieszczono 13.12.2016

Załączniki-druk oferty i oświadczenie-zamieszczono 13.12.2016

Formularz cenowy do druku oferty-zamieszczono 13.12.2016

 

Pytanie i odpowiedź zamawiającego-zamieszczono 14.12.2016

Zmodyfikowany formularz cenowy do druku oferty-zamieszczono 14.12.2016

wybór oferty najkorzystniejszej-zamieszczono 27.12.2016