Zapytanie ofertowe na dostawę prenumeraty prasy na 2018 rok dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem - ZP/1/2017

Zakopane: ZP 1/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę prenumeraty prasy na 2018 rok dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem - data zamieszczenia: 13.12.2017

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2017r. godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem, ul. Łukaszówki 4a, 34-500 Zakopane

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe-zamieszczono 13.12.2017

Warunki zamówienia-zamieszczono 13.12.2017

Załączniki-druk oferty i oświadczenie-zamieszczono 13.12.2017

Formularz cenowy do druku oferty-zamieszczono 13.12.2017

Wybór oferty najkorzystniejszej-zamieszczono-22.12.2017