Zapytanie ofertowe na dostawę prenumeraty prasy na 2019 rok dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem- ZP1/2018

Zakopane: ZP 1/2018 - Zapytanie ofertowe na dostawę prenumeraty prasy na 2019 rok dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem - data zamieszczenia: 20.11.2018

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2018r. godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem, ul. Łukaszówki 4a, 34-500 Zakopane

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe-zamieszczono 20.11.2018

Warunki zamówienia-zamieszczono 20.11.2018

Załączniki-druk oferty i oświadczenie-zamieszczono 20.11.2018

Formularz cenowy do druku oferty-zamieszczono 20.11.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej-zamieszczono 05.12.2018