Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem

Zakopane: ZP 3/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem
Numer ogłoszenia: 207987 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2014r., godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem (pokój Dyrekcji), ul. Łukaszówki 4a, 34-500 Zakopane

Pliki do pobrania znajdują się poniżej: