Zakopiańskie "Czwartki Literackie"

Drukuj

Ważną funkcję w kalendarzu imprez kulturalnych Zakopanego spełniają różne akcje czytelnicze, z których największym powodzeniem cieszą się "Czwartki Literackie".

Spotkania czwartkowe zainaugurował prof. Stanisław Pigoń, który 13 października 1955 r. wygłosił odczyt pt. „Jak tworzył Mickiewicz”. W okresie od 13 października 1955 do 13 grudnia 1981 zorganizowano 1287 spotkań czwartkowych. Po ogłoszeniu stanu wojennego akcja odczytowa została zawieszona. Podjęta w latach 1983 - 1986 próba wznowienia "Czwartków" zakończyła się niepowodzeniem. W tym okresie zorganizowano 24 odczytów. 

We wrześniu 2000 r. wznowiono organizacje spotkań literackich, które odbywają się raz w miesiącu. Ogółem w latach 1955 - 2011 zorganizowano 1443 "Czwartków", w których wystąpiło 534 prelegentów. Jako prelegenci występowali wybitni przedstawiciele nauki, literatury i kultury, między innymi: Władysław Bartoszewski, Konstanty Grzybowski, Walery Goetel, Konrad Górski, Gustaw Holoubek, Stefan Kisielewski, Jacek Kolbuszowski, Aleksander Krawczuk, Julian Krzyżanowski, Stanisław Lem, Ludwik H. Morstin, Agnieszka Osiecka, Jan Parandowski, Witold H. Paryski, Artur Sandauer, Tadeusz Staich, Jan Sztaudynger, Barbara Wachowicz, Kazimierz Wyka, Franciszek Ziejka i Wiktor Zin. Od 2011r. organizujemy raz w miesiącu czwartki literackie dla dzieci i młodzieży. Wiele interesujących materiałów dla miłośników literatury polskiej zawiera księga pamiątkowa Biblioteki. 

Szacuje się, że w spotkaniach czwartkowych uczestniczyło ponad 70 000 słuchaczy. Dzięki odczytom Biblioteka ma niezwykle ciekawy zbiór dedykacji książkowych wielu znanych powojennych twórców. Ich wartość powiększa fakt, że dedykacje na książkach są często jedynym świadectwem kontaktu pisarzy i uczonych z zakopiańską MBP. Wiele interesujących materiałów dla miłośników literatury polskiej zawiera Księga pamiątkowa Biblioteki, gdzie zanotowano szereg ciekawych uwag, dowcipnych fraszek i aforyzmów.