Zapytanie ofertowe na dostawę prenumeraty na 2016 rok dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem

Zakopane: ZP 4/2015 - Zapytanie ofertowe na dostawę prenumeraty prasy na 2016 rok dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem
  data zamieszczenia: 08.12.2015

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem, ul. Łukaszówki 4a, 34-500 Zakopane

 W związku z wprowadzonymi zmianami do warunków zamówienia termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert zostaje przedłużony do dnia: 21.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem, ul. Łukaszówki 4a, 34-500 Zakopane

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe-zamieszczono 08.12.2015

Warunki zamówienia-zamieszczono 08.12.2015

Załączniki-druk oferty i oświadczenie-zamieszczono 08.12.2015

Formularz cenowy do druku oferty-zamieszczono 08.12.2015

 

Modyfikacja warunków zamówienia-zamieszczono 10.12.2015

Zmodyfikowane załączniki- druk oferty i oświadczenie-zamieszczono 10.12.2015

Zmodyfikowany formularz cenowy do druku oferty-zamieszczono 10.12.2015

 

Wybór oferty najkorzystniejszej-zamieszczono 10.02.2016